Dobrý den, dnes má svátek  , zítra

 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

_

 

Základní škola poskytuje základní vzdělání, vyučování probíhá podle učebních plánů a učebních osnov schválených ministerstvem.


Od r. 1993 má škola právní subjektivitu, je zařazena do sítě škol, jako příspěvková organizace, zřizovatelem je obec Rohle.

 

Součástí školy:

- Školní družina s jedním oddělením

- Mateřská škola s jedním oddělením

- Školní jídelna, kde se vaří průměrně 150 obědů, včetně poskytování služeb pro cizí strávníky.

- ZUŠ - detašované pracoviště Mohelnice: hra na klavír, akordeon, flétnu. Ve škole je k dispozici učitelská i žákovská knihovna.


Do základní školy dojíždějí žáci z okolních obcí: Kamenné, Nedvězí, Janoslavic, v ojedinělých případech z Lipinky, Strupšína a Bezděkova. Školu tvoří dvě budovy, I. a II. stupeň.

 

V budově ZŠ je odborná pracovna chemie a fyziky, učebna informatiky, školní družina a knihovna. Pro výuku pracovních činností je samostatná budova, kde jsou dílny a cvičná kuchyň. Pro výuku tělesné výchovy se využívá tělocvična umístěna v KD.

MŠ a ŠJ jsou umístěny v další budově, vzdálené od hlavní budovy asi 10 minut chůze. ZŠ celkem využívá tři budovy a tělocvičnu.


Před školou je školní pozemek a školní hřiště. Školní hřiště je využíváno pro volnočasové aktivity žáků a veřejnosti.

 

Ve škole jsou výborné podmínku pro výuku informatiky, žáci s učiteli využívají velkého množství výukových programů, je využíván internet, interaktivní učebna s tabulí. Škola je dobře vybavena moderními učebními pomůckami, notebookem a dataprojektorem.

Škole byla udělena výjimka z počtu žáků.

 

Protože je naše škola umístěna uprostřed vesnice, blízko k přírodě, je logické, že tuto skutečnost využijeme k našemu zaměření. Hned vedle školy protéká potok Rohelka, v blízkém okolí najdeme ekosystémy - les, louku, rybník, pole. To je důvodem, proč jsme se přihlásili do programu Ekoškola. Ekologická výchova na škole nemá svůj vlastní předmět, probíhá v rámci projektových dnů Dýňobraní, Den Země, Den vody, v rámci přírodopisu a pracovního vyučování.

 

Plánujeme klást větší důraz na problematiku environmentální výchovy, plnit tak její cíle, vybavit žáka kompetencemi, které směřují k odpovědnému environmentálnímu chování.

 

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ:

 
 

Základní škola a Mateřská škola Rohle, příspěvková organizace

789 74  Rohle 145

IČ: 00853356

 

ředitel školy:

Mgr. Pavel Knébl

výchovný poradce:

Mgr. Jana Dokoupilová


e-mail: skola@zsrohle.cz

tel.: 583 254 019, 731 657 888

číslo účtu: 266333689/0300

 

Mateřská škola

Lenka Kotrlová

Gabriela Jiříčková

tel.: 733 124 082

 

Školní jídelna

Soňa Balcárková

tel.: 739 001 743

 
 
 
 
 Recyklohraní - elektroodpady  
 Recyklohraní - tvorba časopisu  
 Jak jsme stavěli pec  
 T-mobil Olympijský běh  
 Recyklohraní  
 Stanování se zvířátky  
 Překážková dráha v Kamenné  
 Sběr papíru  
 Zápis žáků do první třídy  
 Ukliďme Česko  
 

 

TOPlist

 

 

 

Validní HTML 4.01

Ověřit CSS!

 

PageRank ukazatel