Dobrý den, dnes má svátek  , zítra

 

 

PROJEKTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY

_

 
 Rohle Šablony II  

Projekt EU OP VVV, číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010779. zahájení: 1.11.2018   


příloha: Rohle Šablony II  

vloženo: 2019-06-03

_
 Mr. Cameron Michael Ramsey na Základní a Mateřské škole v Rohli  

V týdnu od 5. do 9. listopadu nás opět navštívil pan Cameron Michael Ramsey. Byla to jeho již druhá návštěva na naší škole, a tak už jsme všichni věděli, že si v tomto týdnu výborně procvičíme nejen anglický, ale i německý jazyk. Počáteční obavy z vyučujících z toho, jak se splečně budeme domlouvat a jakým způsobem bude probíhat výuka, se po prvním dni rychle rozplynuly. Pan Ramsey se dle předem dohodnutého rozvrhu zapojil nejen do jazykových hodin, ale navštívil i hodiny matematiky a fyziky na druhém stupni naší školy. Hodiny obohatil konverzací nejen v angličtině, ale i v němčině. Mr. Ramsey s dětmi nekomunikoval v pouze v hodině, velmi oblíbenou se stala ranní čtvrthodinka na gauči v naší hale, kde žáci v neformálním prostředí ztratili ostych a nakonec s panem Ramseym dokázali hbitě komunikovat i ti, kteří se v běžných hodinách angličtiny běžně moc neprojevují. Jeho návštěva byla velkým přínosem i pro všechny naše pedagogické pracovníky, které inspiroval k novým aktivitám do výuky jazyka. Mr. Ramsey si se třeťáky zahrál hry, které se dají využít ke společnému opakování slovní zásoby, se čtvrťáky se nám podařilo nacvičit jednoduchou scénku a páťáci si zase společně zopakovali gramatiku a užili si anglickou konverzaci. Na druhém stupni jsme se zaměřili na anglickou konverzaci a opakování gramatiky. Žáci se velmi těšili na každou hodinu,kdy měl přijít do třídy. Mr. Ramsey se zajímal o chod školy, o specifika výuky na malotřídní škole. Velmi bystře si všímal silných a slabých stránek každého žáka a velmi přesně odhadoval jejich možnosti a schopnosti. S dětmi nekomunikoval pouze na půdě školy, chodil s námi i na oběd do školní jídelny, kde komunikoval nejen se žáky, ale i s personálem školní jídelny. Návštěva pana Ramseyho byla nejen pro naše žáky, ale i pro pedagogické i nepedagogické pracovníky velkou výzvou a také motivací dále se v angličtině zdokonalovat. Ocenili jsme, jak Mr. Ramsey dokáže ve vyučování zábavným způsobem motivovat děti k aktivitě a pozornosti, jak si získal jejich sympatie. Ač je u zaměstnanců školy úroveň komunikačních schopností v anglickém jazyce různorodá, s každým si dokázal Mr. Ramsey najít téma, o kterém s ním mohl komunikovat. Loučení s panem Ramseym bylo pro nás velmi smutné,mnohé z nás mrzelo, že s námi strávil pouze jeden týden, ale už teď se všichni těšíme na jeho příští návštěvu v naší škole. Za kolektiv pracovníků ZŠ a MŠ Rohle Mgr. Lenka Hrabalová   


příloha: Mr. Cameron Michael Ramsey na Základní a Mateřské škole v Rohli  

vloženo: 2018-11-26

_
 Projekt: Renovace učeben a vybavení ZŠ Rohle  

Aktuálně získaný projekt na renovaci tří učeben: kuchyňky, přírodovědné učebny a keramiky. M. Eff. Rychlá  


příloha: Projekt: Renovace učeben a vybavení ZŠ Rohle  

vloženo: 2018-05-03

_
 Moderní ZŠ a MŠ Rohle  

Projekt EU OP VVV, číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001987. zahájení: 1.11.2016   


příloha: Moderní ZŠ a MŠ Rohle  

vloženo: 2017-09-09

_
 Projekty ZŠ a MŠ Rohle  

ZŠ Rohle je zapojena do těchto projektů, programů - viz příloha...  


příloha: Projekty ZŠ a MŠ Rohle  

vloženo: 2012-03-30

_
 EU ŠKOLÁM  

Informace k projektu EU peníze školám: Moderní škola Rohle,datum zahájení realizace projektu: 10.11.2010 datum ukončení realizace projektu: 28.02.2013. Celková výše finanční podpory: 538 675,00  


příloha: EU ŠKOLÁM  

vloženo: 2011-11-07

_

 
 

Základní škola a Mateřská škola Rohle, příspěvková organizace

789 74  Rohle 145

IČ: 00853356

 

ředitel školy:

Mgr. Pavel Knébl

výchovný poradce:

Mgr. Jana Dokoupilová


e-mail: skola@zsrohle.cz

tel.: 583 254 019, 731 657 888

číslo účtu: 266333689/0300

 

Mateřská škola

Lenka Kotrlová

Gabriela Jiříčková

tel.: 733 124 082

 

Školní jídelna

Soňa Balcárková

tel.: 739 001 743

 
 
 
 
 Recyklohraní - elektroodpady  
 Recyklohraní - tvorba časopisu  
 Jak jsme stavěli pec  
 T-mobil Olympijský běh  
 Recyklohraní  
 Stanování se zvířátky  
 Překážková dráha v Kamenné  
 Sběr papíru  
 Zápis žáků do první třídy  
 Ukliďme Česko  
 

 

TOPlist

 

 

 

Validní HTML 4.01

Ověřit CSS!

 

PageRank ukazatel