Dobrý den, dnes má svátek  , zítra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

administracePŘEHLED NOVINEK

_

 
 Jídelníček od 13.12. do 17.12.2021  

Dobrou chuť přeje kolektiv školní jídelny.  


příloha: Jídelníček od 13.12. do 17.12.2021  

vloženo: 2021-12-10

_
 Jídelníček od 6.12. do 10.12.2021  

Dobrou chuť.   


příloha: Jídelníček od 6.12. do 10.12.2021  

vloženo: 2021-12-03

_
 Jídelníček od 29.11. do 3.12.2021  

Dobrou chuť přeje kolektiv školní jídelny.  


příloha: Jídelníček od 29.11. do 3.12.2021  

vloženo: 2021-11-26

_
 Jídelníček od 22.11. do 26.11.2021  

Dobrou chuť.  


příloha: Jídelníček od 22.11. do 26.11.2021  

vloženo: 2021-11-19

_
 Jídelníček od 15.11. do 19.11.2021  

Dobrou chuť přeje kolektiv školní jídelny.  


příloha: Jídelníček od 15.11. do 19.11.2021  

vloženo: 2021-11-11

_
 Jídelníček od 8.11 do 12.11.2021  

Dobrou chuť.  


příloha: Jídelníček od 8.11 do 12.11.2021  

vloženo: 2021-11-09

_
 Informace k testování 8.11. a 15.11.2021  

Vážení rodiče, dne 1. listopadu 2021 Vláda ČR schválila mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, ze kterého vyplývá, že na území vybraných okresů proběhne ve dnech 8. a 15. listopadu 2021 testování na onemocnění covid-19. Kdo se testovat nemusí: Žáci kteří doloží potvrzení, že: 1. osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; nebo 2. prodělal laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynul u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní; nebo 3. absolvoval nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo absolvoval nejdéle před 24 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem. V případě testování žáků 1. – 3. třídy je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit). Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu. Upozorňujeme, že každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy provést dezinfekci rukou prostředkem v nádobě s dávkovačem a zakrýt dýchací cesty (respirátor nebo obdobný prostředek vždy bez výdechového ventilu naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky včetně filtrační účinnosti alespoň 94% dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Zakrytí dýchacích cest je povinné ve všech vnitřních společných prostorech školy tedy např. na chodbách, sociálních zařízeních či ve školní jídelně. Ve třídách žáci respirátory ani roušky specifikované výše mít nemusí.   


vloženo: 2021-11-04

_
 Jídelníček od 1.11 do 5.11.2021  

Dobrou chuť přeje kolektiv školní jídelny.  


příloha: Jídelníček od 1.11 do 5.11.2021  

vloženo: 2021-10-27

_
 25. a 26. 10. NEBUDE ředitelské volno  

Vážení rodiče, reaguji na množící se dotazy na nejasné zprávy v médiích k ředitelskému volnu. 25.a 26. 10. naše škola NEVYUŽIJE této možnosti. Vyhodnotili jsme u nás situaci zatím za klidnou a bezpečnou. Bude probíhat běžná výuka ve škole a také se v úterý uskuteční i tradiční akce Dýňobraní.   


vloženo: 2021-10-21

_
 Jídelníček od 25.10. do 29.10.2021  

Dobrou chuť.  


příloha: Jídelníček od 25.10. do 29.10.2021  

vloženo: 2021-10-21

_
 Dýňobraní  

Zveme Vás na naši tradiční akci Dýňobraní v úterý 26.10. od 18. hodin.  


příloha: Dýňobraní  

vloženo: 2021-10-17

_
 Výroční zpráva za rok 2020/2021  

Výroční zpráva za rok 2020/2021 v příloze.  


příloha: Výroční zpráva za rok 2020/2021  

vloženo: 2021-10-14

_
 Jídelníček od 18.10. do 22.10.2021  

Dobrou chuť přeje kolektiv školní jídelny.  


příloha: Jídelníček od 18.10. do 22.10.2021  

vloženo: 2021-10-14

_
 Jídelníček od 11.10. do 15.10.2021  

Dobrou chuť.  


příloha: Jídelníček od 11.10. do 15.10.2021  

vloženo: 2021-10-08

_
 Pozvánka pro rodiče  

Ve čtvrtek se budeme těšit na setkání s Vámi.  


příloha: Pozvánka pro rodiče  

vloženo: 2021-10-05

_
 Jídelníček od 4.10. do 8.10.2021  

Dobrou chuť přeje kolektiv školní jídelny.  


příloha: Jídelníček od 4.10. do 8.10.2021  

vloženo: 2021-09-30

_
 Ředitelské volno pro žáky ZŠ  

Vážení rodiče, v pondělí 27.9.2021 den před státním svátkem budou mít žáci ředitelské volno. Přejeme krásný prodloužený podzimní víkend.  


vloženo: 2021-09-24

_
 Jídelníček od 27.9. do 1.10.2021  

Dobrou chuť.  


příloha: Jídelníček od 27.9. do 1.10.2021  

vloženo: 2021-09-24

_
 Jídelníček od 20.9. do 24.9.2021  

Dobrou chuť přeje kolektiv školní jídelny.  


příloha: Jídelníček od 20.9. do 24.9.2021  

vloženo: 2021-09-18

_
 Sběr starého papíru  

Ve středu 22.9 a ve čtvrtek 23.9 se uskuteční sběr starého papíru. Více informací v příloze. Děkujeme.  


příloha: Sběr starého papíru  

vloženo: 2021-09-17

_
 Informace pro rodiče - Rohlík č. 1  

V příloze naleznete zářijové informace a plán akcí na letošní školní rok.  


příloha: Informace pro rodiče - Rohlík č. 1  

vloženo: 2021-09-09

_
 Jídelníček od 13.9. do 17.9.2021  

Dobrou chuť.  


příloha: Jídelníček od 13.9. do 17.9.2021  

vloženo: 2021-09-09

_
 Jídelníček od 6.9.2021 do 10.9.2021  

Dobrou chuť přeje kolektiv školní jídelny.  


příloha: Jídelníček od 6.9.2021 do 10.9.2021  

vloženo: 2021-09-03

_
  Informace k začátku školního roku 2021/2022  

Vážení rodiče, milí žáci, ve středu 1.9.2021 začíná školní rok 2021/2022. V tento den přijdou žáci na 9:00 ke škole, kde se budou následně se svými třídními učiteli preventivně testovat antigenními testy. Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném testování) nebo po prodělaném onemocnění COVID-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na COVID-19), případně žák doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. V případě testování žáků 1. – 3. třídy je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit). Poté bude následovat ve vestibulu školy slavnostní zahájení, jak jsme zvyklí z minulých let. Upozorňujeme, že každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy provést dezinfekci rukou prostředkem v nádobě s dávkovačem a zakrýt dýchací cesty (respirátor nebo obdobný prostředek vždy bez výdechového ventilu naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky včetně filtrační účinnosti alespoň 94% dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Žáci základní školy při vzdělávání jsou oprávněni používat jako ochranný prostředek zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének (rouška). Z této povinnosti jsou vyjmuty osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, kognitivní poruchou nebo závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu a dále osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest. V obou případech je nutné toto doložit lékařským potvrzením. Výjimky z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou pokud jsou žáci usazeni, při konzumaci potravin a nápojů, v době cvičení. Pokud dítě neabsolvuje preventivní screeningové testování a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo očkování), bude mít povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy. Upozorňujeme, že nemocné osoby s příznaky infekčního onemocnění nebudou do školy vpuštěny! Družina bude již první den provozu pro ty, co budou potřebovat po skončení vyučování cca od 10:30 do 16:00. Na obědy se můžete přihlásit na první školní den u vedoucí školní jídelny 739001743. Výdej obědů bude první den školy od 10:30 do 12:00. Těšíme se na Vás! V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na vedení školy.   


vloženo: 2021-08-30

_
 Jídelníček od 30.8. do 3.9.2021  

Školní jídelna prosí rodiče, aby přihlásili své děti ke stravě na školní rok 2021/2022. Dále prosí, aby rodiče nahlásili svým dětem oběd na 1.září a to na tel. č. 739 001 743, buď telefonicky nebo formou SMS. Děkujeme kolektiv školní jídelny.  


příloha: Jídelníček od 30.8. do 3.9.2021  

vloženo: 2021-08-26

_
 Jídelníček od 23.8. do 27.8.2021  

Od 19.7. do 20.8.2021 máme dovolenou. Vařit začínáme od 23.8.2021. Pravidelní strávníci budou automaticky přihlášeni. Mohou se odhlásit na tel. č. 739 001 743.KRÁSNÉ PRÁZDNINY PLNÉ POHODY, SLUNÍČKA, ODPOČINKU A HEZKÝCH ZÁŽITKŮ PŘEJE KOLEKTIV ŠKOLNÍ JÍDELNY.  


příloha: Jídelníček od 23.8. do 27.8.2021  

vloženo: 2021-07-15

_
 Jídelníček od 12.7. do 16.7.2021  

Dobrou chuť přeje kolektiv školní jídelny.  


příloha: Jídelníček od 12.7. do 16.7.2021  

vloženo: 2021-07-13

_
 Jídelníček od 5.7. do 9.7. 2021  

Dobrou chuť.  


příloha: Jídelníček od 5.7. do 9.7. 2021  

vloženo: 2021-07-01

_
 Jídelníček od 28.6. do 2.7.2021  

Dobrou chuť.  


příloha: Jídelníček od 28.6. do 2.7.2021  

vloženo: 2021-06-25

_
 Jídelníček od 21.6.2021 do 25.6.2021  

Dobrou chuť přeje kolektiv školní jídelny.  


příloha: Jídelníček od 21.6.2021 do 25.6.2021  

vloženo: 2021-06-18

_
 Jídelníček od 14.6. do 18.6.2021  

Dobrou chuť.  


příloha: Jídelníček od 14.6. do 18.6.2021  

vloženo: 2021-06-11

_
 Jídelníček od 7.6. do 11.6.2021  

Dobrou chuť přeje kolektiv školní jídelny.  


příloha: Jídelníček od 7.6. do 11.6.2021  

vloženo: 2021-06-04

_
 Jídelníček od 31.5. do 4.6.2021  

Dobrou chuť.  


příloha: Jídelníček od 31.5. do 4.6.2021  

vloženo: 2021-05-28

_
 Jídelníček od 24.5. do 28.5.2021  

Dobrou chuť přeje kolektiv školní jídelny.  


příloha: Jídelníček od 24.5. do 28.5.2021  

vloženo: 2021-05-23

_
 Informace pro rodiče ZŠ  

Vážení rodiče, od pondělí 24.5.2021 se všichni žáci školy navrací k prezenční výuce bez rotačního režimu, jak tomu bylo v předchozích týdnech. Testování antigenními testy bude prováděno pouze 1x týdně při nástupu do školy v pondělí. Roušky v prostorách školy jsou stále povinné. Chod školní družiny se vrací ke standartnímu režimu, jak tomu bylo na začátku školního roku. Zároveň se upouští od tzv. homogenity tříd a v rámci školní družiny tak mohou být společně žáci několika tříd dohromady. Přejeme klidné a pohodové dny.   


vloženo: 2021-05-21

_
 Jídelníček od 17.5. do 21.5.2021  

Od pondělí 17.5 jsou automaticky přihlášení žáci z 8. a 9 třídy. Pokud na oběd chodit nebudou, odhlaste své děti na tel. č. 739 001 743. Děkuji Balcárková, vedoucí ŠJ.   


příloha: Jídelníček od 17.5. do 21.5.2021  

vloženo: 2021-05-14

_
 Jídelníček od 10.5. do 14.5.2021  

Od pondělí 10.5. jsou automaticky přihlášeni žáci ze 6. a 7. třídy.Pokud na oběd chodit nebodou, odhlašte své děti na tel. č. 739 001 743.Děkuji Balcárková, vedoucí ŠJ.   


příloha: Jídelníček od 10.5. do 14.5.2021  

vloženo: 2021-05-06

_
 Informace pro rodiče a žáky druhého stupně  

Vážení rodiče, milí žáci, od pondělí 10. 5. se žáci 2. stupně začnou do škol vracet bohužel i u nás jen v rotační formě. To znamená, že každý žák bude jeden týden přítomen ve škole (výuka prezenční) a následující týden se pak vzdělává distančním způsobem s možností skupinových či individuálních konzultací. Rotační princip celých tříd bude spuštěn následovně: Od 10. 5. nastupují prezenčně do školy 6. a 7. třída. Žáci 8. a 9. ročníku mohou docházet do školy na skupinové konzultace či individuální konzultace dle stanovených časů. Od 17. 5. nastupují prezenčně do školy 8. a 9. třída. Žáci 6. a 7. ročníku mohou docházet do školy na skupinové konzultace či individuální konzultace dle stanovených časů. Po týdnu nastává rotační výměna. Časy konzultací Vám zašlou na email třídní učitelé. Průběh prezenční výuky: Výuka bude probíhat dle běžného rozvrhu pro školní rok. S organizačních důvodů může dojít k jeho úpravě. Prezenční výuka bude probíhat v homogenních skupinách. Žáci budou mít k dispozici 2 čisté chirurgické roušky, nanoroušku nebo respirátor (povinnost nošení roušky nebo respirátoru v budovách školy). Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytných případech. Testování žáků: Testy do škol dodává stát. Bude probíhat ve třídách, 2x týdně před začátkem vyučování (pondělí a čtvrtek). Žáci si budou provádět odběry sami pod dozorem učitele. Při pozitivním testu škola kontaktuje rodiče, aby si dítě vyzvedl. Podrobit se testování nemůže stát děti ani jejich rodiče přinutit. Kdo si ale test neudělá, nebude se moct účastnit prezenční výuky. Škola pak nemá povinnost zajistit takovému žákovi distanční způsob vzdělávání (v průběhu "prezenčního" týdne). Odkaz na video na samotestování: https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4 Obědy: Žáci, kteří mají prezenční výuku a kteří se stravují ve školní jídelně, mají obědy automaticky přihlášené. Oběd lze odhlásit do pondělí 10. 5. do 6:00 hodin na tel. č. 739 001 743.   


vloženo: 2021-05-05

_
 Znovuotevření Mateřské školy Rohle od 10.5.2021   

Od pondělí 10.5.2021 se školka otevírá pro VŠECHNY děti. Děti se NEMUSÍ testovat a MOHOU se pohybovat ve školce dle výjimky BEZ ROUŠEK. Paní učitelky Vás budou telefonicky kontaktovat, zda se Vaše dítě v pondělí dostaví, abychom mu mohli přihlásit stravu. Pokud by se Vám nedovolaly, kontaktujte je prosím na školkovém telefonním čísle 733 124 082. Děkuji.  


vloženo: 2021-05-05

_
 Jídelníček od 3.5. do 7.5.2021  

Dobrou chuť.  


příloha: Jídelníček od 3.5. do 7.5.2021  

vloženo: 2021-05-04

_
 Seznam přijatých žáků do ZŠ pro rok 2021/2022  

V příloze naleznete seznam zapsaných žáků do první třídy pro rok 2021/2022   


příloha: Seznam přijatých žáků do ZŠ pro rok 2021/2022  

vloženo: 2021-04-30

_
 Informace k zápisu do MŠ od 1.9.2021  

Informace k zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání naleznete v příloze.  


příloha: Informace k zápisu do MŠ od 1.9.2021  příloha: Informace k zápisu do MŠ od 1.9.2021  příloha: Informace k zápisu do MŠ od 1.9.2021  příloha: Informace k zápisu do MŠ od 1.9.2021  

vloženo: 2021-04-27

_
 Jídelníček od 26.4. do 30.4.2021  

Dobrou chuť.  


příloha: Jídelníček od 26.4. do 30.4.2021  

vloženo: 2021-04-26

_
 Jídelníček od 19.4. do 23.4.2021  

Dobrou chuť přeje kolektiv školní jídelny.  


příloha: Jídelníček od 19.4. do 23.4.2021  

vloženo: 2021-04-16

_
 Hledáme paní učitelku na první stupěň na příští školní rok  

Více informací naleznete v příloze.  


příloha: Hledáme paní učitelku na první stupěň na příští školní rok  

vloženo: 2021-04-14

_
 Jídelníček od 12.4. do 16.4 2021  

Od pondělí 12.4. jsou přihlášeni žáci od 1. do 5 třídy.   


příloha: Jídelníček od 12.4. do 16.4 2021  

vloženo: 2021-04-10

_
 Podrobné informace pro rodiče k návratu dětí a žáků do škol od 12.4.  

Vážení rodiče, v příloze najdete podrobné informace k plánovanému návratu dětí do škol.  


příloha: Podrobné informace pro rodiče k návratu dětí a žáků do škol od 12.4.  

vloženo: 2021-04-08

_
 Prvotní informace k provozu od 12.4.  

Vážení rodiče, na základě rozhodnutí vlády ze dne 6.4. budeme moci obnovit od 12.4. prezenční výuku u celého prvního stupně bez rotace a také provoz mateřské školy pro předškoláky. Podmínkou přítomnosti dítěte, žáka ve škole bude neinvazivní antigenní testování 2x týdně s kraje nosu a u žáků ZŠ nošení roušek. Během dneška bychom měli dostat upřesňující informace od MŠMT. Informace pro Vás zpracujeme a ve čtvrtek Vám zašleme podrobné pokyny, jak bude vše od příštího týdne probíhat.   


příloha: Prvotní informace k provozu od 12.4.  příloha: Prvotní informace k provozu od 12.4.  příloha: Prvotní informace k provozu od 12.4.  

vloženo: 2021-04-07

_
 Jídelníček od 5.4. do 9.4.2021  

Klidné prožití velikonočních svátků, hodně zdravíčka a sluníčka Vám přeje kolektiv školní jídelny.  


příloha: Jídelníček od 5.4. do 9.4.2021  

vloženo: 2021-03-31

_
 Jídelníček od 29.3. do 2.4.2021  

Ve čtvrtek 1.4.2021 mají žáci Velikonoční prázdniny a nemají nárok na dotovaný oběd. Mohou si objednat oběd za 65Kč na tel č. 739 001 743.  


příloha: Jídelníček od 29.3. do 2.4.2021  

vloženo: 2021-03-26

_
 Jídelníček od 22.3. do 26.3.2021   

Dobrou chuť přeje kolektiv školní jídelny.  


příloha: Jídelníček od 22.3. do 26.3.2021   

vloženo: 2021-03-19

_
 Zápis žáků do prvního ročníku ZŠ  

Vážení rodiče, vzhledem k mimořádné situaci se zápis do 1. ročníku ZŠ bude letos opět konat bez účasti dětí i zákonných zástupců. Více informací a potřebné dokumenty naleznete v příloze.  


příloha: Zápis žáků do prvního ročníku ZŠ  příloha: Zápis žáků do prvního ročníku ZŠ  příloha: Zápis žáků do prvního ročníku ZŠ  příloha: Zápis žáků do prvního ročníku ZŠ  příloha: Zápis žáků do prvního ročníku ZŠ  

vloženo: 2021-03-17

_
 Jídelníček od 15.3. do 19.3.2021  

Strava od 5.3. do 12.3.2021 byla u všech strávníků automaticky odhlášena. Peníze za již zaplacené obědy se odečtou v dubnu.  


příloha: Jídelníček od 15.3. do 19.3.2021  

vloženo: 2021-03-12

_
 Obnovení provozu školní jídelny  

Od pondělí 15.3. 2021 školní jídelna opět vaří! Ti, kteří odebírali oběd před uzavřením ho mají automaticky přihlášený. V případě změn volejte paní vedoucí ŠJ.   


vloženo: 2021-03-11

_
 Přerušení provozu školní jídelny z důvodů karantény  

Vážení strávníci, z důvodů karanténních opatřením musíme přerušit od pátku 5.3. 2021 provoz školní jídelny. Nebude se tedy vařit ani v týdnu od 8. do 12. 3.2021. Hned jak to bude možné, provoz obnovíme. Děkujeme za pochopení.  


vloženo: 2021-03-04

_
 Uzavření školy pro žáky ZŠ a děti MŠ  

Vážení rodiče, dle vládního nařízení se od pondělí 1.3.2021 uzavírají školy a na distanční výuku tak přechází i žáci 1., 2. a 3. třídy. Uzavřena musí být také mateřská škola. Připomínám, že žáci mají i při distanční výuce z domu nárok na dotovaný oběd. Všichni žáci 1., 2. a 3. třídy budou mít od pondělí 1.3. obědy automaticky odhlášeny a pokud budete mít o odběr obědu zájem, je třeba jej nahlásit u vedoucí školní jídelny! Oběd je pak možno vyzvednout v době od 11:00 do 12:00 do jídlonosiče za dodržení všech stanovených hygienických pravidel (desinfekce rukou a ochrana dýchacích cest – respirátor či chirurgická rouška). Konzumace obědů přímo ve školní jídelně v tomto případě není možná. O upřesňujících skutečnostech a dalším vývoji týkajícím se provozu školy Vás budeme průběžně informovat.   


příloha: Uzavření školy pro žáky ZŠ a děti MŠ  

vloženo: 2021-02-28

_
 Jídelníček od 1.3. do 5.3.2021  

Dobrou chuť.  


příloha: Jídelníček od 1.3. do 5.3.2021  

vloženo: 2021-02-27

_
  Chirurgické roušky u dětí od čtvrtka 25.2  

Vážení rodiče, na základě informací z médií informujeme, že děti do 15 let musí od tohoto čtvrtka 25.2.nosit pouze chirurgické roušky ne látkové, povinnost mít respirátor se na ně ale nevztahuje. Děkujeme za pochopení. Až budeme mít další informace ohledně testování dětí a jejich dalšího návratu ostatních ročníků do škol budeme Vás neprodleně informovat.   


vloženo: 2021-02-23

_
 Jídelníček od 22.2. do 26.2.2021  

Dobrou chuť.  


příloha: Jídelníček od 22.2. do 26.2.2021  

vloženo: 2021-02-18

_
 Jídelníček od 15.2. do 19.2.2021  

Dobrou chuť přeje kolektiv školní jídelny.  


příloha: Jídelníček od 15.2. do 19.2.2021  

vloženo: 2021-02-12

_
 Jídelníček od 8.2. do 12.2.2021  

Od 8.2. do 12.2.2021 mají žáci jarní prázdniny a nemají nárok na dotovanou stravu. Mohou si objednat oběd za 65Kč na tel. č. 739 001 743.   


příloha: Jídelníček od 8.2. do 12.2.2021  

vloženo: 2021-02-05

_
 Návrh rozpočtu na rok 2021  

Návrh rozpočtu na rok 2021  


příloha: Návrh rozpočtu na rok 2021  

vloženo: 2021-02-04

_
 Jídelníček od 1.2. do 5.2.2021  

Dobrou chuť přeje kolektiv školní jídelny.  


příloha: Jídelníček od 1.2. do 5.2.2021  

vloženo: 2021-01-31

_
 Kalkulace stravného od 1.9.2020   

Ceny jídel platné od 1.9.2020  


příloha: Kalkulace stravného od 1.9.2020    

vloženo: 2021-01-26

_
 Jídelníček od 25.1. do 29.1.2021  

V pátek 29.1. jsou pololetní prázdniny. Žáci nemají nárok na dotovanou stravu a jsou automaticky odhlášeni. Mohou si objednat oběd za 65Kč na tel. č. 739 001 743.   


příloha: Jídelníček od 25.1. do 29.1.2021  

vloženo: 2021-01-22

_
 Jídelníček od 18.1. do 22.1.2021  

Dobrou chuť.  


příloha: Jídelníček od 18.1. do 22.1.2021  

vloženo: 2021-01-14

_
 Jídelníček od 11.1. do 15.1.2021  

Dobrou chuť přeje kolektiv školní jídelny.  


příloha: Jídelníček od 11.1. do 15.1.2021  

vloženo: 2021-01-08

_
 Informace pro rodiče  

MŠMT informuje, že provoz škol a školských zařízení v období od 11. do 22. ledna i nadále probíhá ve stejném režimu jako v období od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021.  


vloženo: 2021-01-08

_
 Informace k výuce v týdnu od 4.1. do 10.1.  

Vážení rodiče, milí žáci, vzhledem k současné epidemiologické situaci se Vláda České republiky na svém zasedání dne 23.12.2020 usnesla na vydání krizového opatření, kterým se opět omezuje osobní přítomnost žáků na vzdělávání od 27.12. 2020 do 10.1.2021. Prezenční čili výuka ve škole bude zachována pouze pro žáky 1., 2. a 3. ročníku (žáci musí mít během pobytu ve škole roušku, doporučujeme mít náhradní roušku uloženou v sáčku v aktovce). Ostatní ročníky přecházejí na distanční tedy online výuku z domova, přičemž informace žáci obdrží prostřednictvím třídních učitelů. Školní družina bude pro žáky 1., 2. a 3. ročníku v běžném provozu. Žáci 4. – 9. ročníku mají i při distanční výuce z domu nárok na dotovaný oběd. Upozorňuji, že všichni žáci 4. – 9. ročníku, kteří doposud docházeli na obědy, mají automaticky oběd od pondělí 4.1. 2021 odhlášený. V případě zájmu o odběr obědů je potřeba tyto nahlásit u vedoucí školní jídelny (tel. č. 739 001 743)! Oběd je pak možno vyzvednout v době od 11:00 do 12:45 do jídlonosiče za dodržení všech stanovených hygienických pravidel (desinfekce rukou a rouška). Konzumace obědů přímo ve školní jídelně v tomto případě není možná. Co se týče mateřské školy, tak ta zůstává v běžném režimu. Situace není pro nikoho z nás jednoduchá, nicméně věříme, že se v co nejkratším čase opět všichni navrátíme ke klasické výuce ve škole.   


vloženo: 2021-01-03

_
 Vánoční přání  

Krásné a pohodové prožití Vánočních svátků přeje kolektiv ZŠ a MŠ Rohle  


příloha: Vánoční přání  

vloženo: 2020-12-24

_
 Jídelníček od 4.1.2021 do 8.1.2021  

V PONDĚLÍ 21.12.2020 A V ÚTERÝ 22.12.2020 MÁME ZAVŘENO. Vařit začínáme od 4.1.2021. Pravidelní strávníci budou automaticky přihlášeni. Příjemné prožití vánočních svátků, mnoho štěstí, zdraví a úspěchů v novém roce 2021, přeje kolektiv školní jídelny.   


příloha: Jídelníček od 4.1.2021 do 8.1.2021  

vloženo: 2020-12-18

_
 Jídelníček od 14.12.2020 do 18.12.2020  

Od 14.12.2020 jsou přihlášeni žáci stějně, jako v týdnu od 30.11.2020 do 4.12.2020.  


příloha: Jídelníček od 14.12.2020 do 18.12.2020  

vloženo: 2020-12-11

_
 Jídelníček od 7.12. do 11.12.2020  

Od 7.12.2020 jsou přihlášeni žáci, kteří chodí do následujících tříd: 1. - 5. třída, 7. třída, 9. třída. Pokud na oběd chodit nebudou, odhlaste své děti na tel. č. 739 001 743. Děkuji Balcárková, vedoucí ŠJ.  


příloha: Jídelníček od 7.12. do 11.12.2020  

vloženo: 2020-12-04

_
 Jídelníček od 30.11. do 4.12.2020  

Od 30.11.2020 jsou přihlášeni žáci, kteří chodí do následujících tříd: 1. - 5.třída, 6. - 8.třída, 9.třída. Pokud na oběd chodit nebudou odhlaste své děti na tel. čísle 739 001 743. Děkuji Balcárková, vedoucí ŠJ   


příloha: Jídelníček od 30.11. do 4.12.2020  

vloženo: 2020-11-27

_
 Informace pro rodiče  

Vážení rodiče, od pondělí 30. 11. 2020 je opět povolena osobní přítomnost žáků třetích až pátých ročníků 1. stupně a žáků 2. stupně ve škole. Výuka na 1. stupni bude probíhat dle zářijového rozvrhu, pouze v hodinách hudební výchovy je zakázán zpěv a hodiny tělesné výchovy budou nahrazeny jiným vzdělávacím obsahem. Ve společných hodinách výtvarné výchovy a v pracovních činnostech nebudeme žáky slučovat do jedné třídy, ale povedeme výuku odděleně ve třídách. Žáci docházející na oběd ho mají automaticky přihlášený. Pokud o stravování Vašeho dítěte nemáte zájem, je třeba oběd u vedoucí školní jídelny odhlásit. Provoz školní družiny je možný pouze při zachování homogenity skupin tzn., že žáci různých tříd nemohou být v uvedených zařízeních společně v jedné místnosti. Z tohoto pohledu budou žáci rozděleni podle tříd a činnost takovéto skupiny bude probíhat v samostatné místnosti pod dohledem pedagogického pracovníka. Bude tedy společně skupina žáků 1., 2. a 3. ročníku a druhá skupina 4. a 5. ročníku. Výuka na 2. stupni bude probíhat formou tzv. rotační výuky. To znamená, že třídy na 2. stupni (vyjma 9. ročníku) se budou na prezenční výuce ve škole po týdnu střídat a to následovně: Viz příloha. Prezenční výuka na 2. stupni bude probíhat dle zářiového rozvrhu včetně „výchov“ s výjimkou tělesné výchovy, která z důvodů protiepidemiologických nebude realizována a bude nahrazena jiným vzdělávacím obsahem popřípadě doučováním. Vzhledem k tomu, že díky výjimkovému počtu žáků na druhém stupni část hodin slučujeme do společných hodin. Rozdělíme je tak, aby se starší (8,9) a mladší žáci (6,7) nepotkávali. Pro upřesnění. První týden půjde do školy 6. ročník a 8. ročník + 9. bude již docházet stále bez střídání. Další týden půjde do školy 7. a 9. ročník. Žáci, kteří v daném týdnu mají distanční výuku (s plánem úkolů na celý týden), budou mít možnost ji v daný den a hodinu online konzultovat. Je také možné, aby jednotliví žáci přišli do školy (v týdnu, kdy jsou doma) na konzultace (doučování). Jak to bude možné, pošleme Vám termíny, kdy by jednotlivý žáci mohli do školy přijít konzultovat. Prosím nebojte se využít i této možnosti. Žák přijde na předem určený čas do samostatné učebny a vyučující, popřípadě paní asistentky se mu budou intenzivně věnovat. Můžeme vysvětlit náročné učivo, poradit a procvičit individuálně.. Příští týden nás navštíví náš oblíbený lektor Cameron Ramsey v hodinách angličtiny. Budeme se snažit, aby provoz školy probíhal co nejvíce v klidu, aby děti nebyli zbytečně stresované. Věřím, že se nám podaří zajistit výuku tak, aby důležité učivo, které žáci mají v daném ročníku, zvládli. Všichni žáci musí mít během pobytu ve škole roušky, doporučujeme mít jednu náhradní roušku uloženou v sáčku v aktovce a dodržovat hygienická opatření. Žáci, kteří zůstávají doma, si mohou objednat oběd ve školní jídelně za dotovanou cenu, ale musí si ho vyzvednout u výdejního okénka do jídlonosičů. V případě jakýchkoliv dotazů mě prosím kontaktujte .. S pozdravem Mgr. Pavel Knébl   


příloha: Informace pro rodiče  

vloženo: 2020-11-26

_
 ICT nástěnka pro podporu distanční výuky  

https://cs.padlet.com/ictmohelnicko/podporaMAP  


vloženo: 2020-11-22

_
 Informace pro rodiče z MŠMT  

Vážení rodiče, dle sdělení MŠMT k provozu škol a školských zařízení by se návrat žáků zpět do škol k prezenční výuce měl uskutečnit od 30.11.2020, kdy by se měly vrátit zbývající ročníky 1. stupně (4. – 5. třída) a 9. třída. Ostatní třídy 2. stupně tedy 6., 7. a 8. by měly nastavenu tzv. rotační (střídavou) výuku, kdy jeden týden budou ve škole a druhý týden pak doma na distanční výuce. Bližší informace zveřejníme v průběhu týdne.  


vloženo: 2020-11-22

_
 Jídelníček od 23.11 do 27.11.2020  

Dobrou chuť.  


příloha: Jídelníček od 23.11 do 27.11.2020  

vloženo: 2020-11-20

_
 Jídelníček od 16.11. do 20.11.2020  

Dobrou chuť přeje kolektiv školní jídelny.  


příloha: Jídelníček od 16.11. do 20.11.2020  

vloženo: 2020-11-13

_
 Informace pro rodiče žáků 1. – 3. ročníku  

Vážení rodiče, od 18.11. opět můžeme přejít prezenční tedy běžnou výuku dětí 1.- 3. ročníku. Jako malotřídní škola můžeme začlenit i 3. ročník, který se součástí třídy. Bohužel 4. a 5. ročník si bude muset ještě chvíli počkat a bude probíhat výuka distančně jako doposud. Můžeme také umožnit individuální konzultace pro žáky pro ty, co budou potřebovat. Vždy pouze jeden na jednoho tedy učitel x žák. U konzultací je nutná domluva předem. V budovách budou muset všichni používat roušky a dbát na striktní hygienická pravidla. Výuka bude probíhat dle běžného rozvrhu, družina a stravování bude také v normálním provozu. Věříme, že alespoň tato možnost mnohým z Vás uleví. Děkujeme za výbornou spolupráci. Ve středu se na Vaše děti, které budou zcela zdravé budeme těšit. U nemocných dětí i v případech, že budete v karanténě, se pokusí paní učitelky zprostředkovat to, co se ten den ve škole učili. V případě jakýchkoliv dotazů nás prosím kontaktujte. Přejeme ať se Vám všem daří a ať jste všichni zdraví.   


vloženo: 2020-11-12

_
 Jídelníček od 9.11. do 13.10.2020  

Dne 16.11. se nevaří máme sanitární den.  


příloha: Jídelníček od 9.11. do 13.10.2020  

vloženo: 2020-11-06

_
 Informace pro MŠ  

Vážení rodiče dětí z MŠ, informujeme Vás, že naše paní učitelky ze školky musí jít do karantény z nařízení hygieny. Provoz nadále plně zajistíme díky paní asistentkám ze školy a paní vychovatelce ze ŠD. Věříme, že nenastanou žádné větší komplikace. V případě dalšího nařízení ze strany hygieny bychom Vás neprodleně informovali o dalším postupu. Děkujeme za pochopení.   


vloženo: 2020-11-05

_
 Jídelníček od 2.11. do 6.11.2020  

Dobrou chuť.  


příloha: Jídelníček od 2.11. do 6.11.2020  

vloženo: 2020-10-30

_
 Jídelníček od 26.10. do 30.10.2020  

Dobrou chuť.  


příloha: Jídelníček od 26.10. do 30.10.2020  

vloženo: 2020-10-23

_
 Informace pro rodiče z MŠMT  

Vážení rodiče, v příloze najdete doporučené letáčky a odkazy na stránky, jak s dětmi mluvit o koronaviru. Děkujeme za spolupráci.  


příloha: Informace pro rodiče z MŠMT  příloha: Informace pro rodiče z MŠMT  příloha: Informace pro rodiče z MŠMT  

vloženo: 2020-10-23

_
 Jídelníček od 19.10. do 23.10.2020  

Dobrou chuť přeje kolektiv školní jídelny.  


příloha: Jídelníček od 19.10. do 23.10.2020  

vloženo: 2020-10-15

_
 Jídelníček od 12.10. do 16.10.2020  

Dobrou chuť.  


příloha: Jídelníček od 12.10. do 16.10.2020  

vloženo: 2020-10-15

_
 Informace pro rodiče  

Vážení rodiče, od středy 14.10. 2020 se celoplošně uzavírají školy pro prezenční výuku žáků prvního i druhého stupně pravděpodobně do 2.11. kvůli zhoršení epidemické situace v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2. Výuka bude ve dnech 14.-23.10. probíhat distančně . Týden od 26. do 30.10. bude pro žáky prázdninový. Žáci prvního stupně by měli nastoupit 2. 11. 2020 zpět do školy. Distanční výuka je povinná pro všechny žáky, což je součástí školního řádu a vládních nařízení a v případě neúčasti je vyžadována omluvenka ze strany rodičů (Kdyby byl žák nemocný a nemohl vypracovávat úkoly). Úkoly do konce tohoto týdne jsme zadali žákům ve škole. Učitelé budou ve spojení s Vámi a žáky pomocí emailu, teamsu či mobilního telefonu. V případě jakýchkoliv nejasností se prosím na ně obracejte. Plně si uvědomujeme, že tato mimořádná situace, kdy děti musí zůstat doma ze dne na den, je to pro mnohé obtížné. I přesto prosíme Vás rodiče v této době o Vaši pomoc při distanční výuce. (kontrola úkolů a spolupráce s učiteli). Učitelé Vám budou k dispozici v pracovní dny od 8 do 12 hodin popřípadě i v jiný čas po předešlé domluvě. Děkujeme. Stravování při distanční výuce: Žáci, kteří se účastní distanční výuky, mají nárok na dotované obědy ve školní jídelně. Výdej obědů bude umožněn jen do jídlonosičů a bude probíhat v čase od 11:00 hod. do 12:00 hod. u výdejního okénka. (s rouškou). Kdo bude mít o obědy pro své dítě zájem, napište prosím ještě dnes vedoucí školní jídelny na tel. číslo 73900174 sms do dnešních 20:00 hod. Kdo si oběd nenahlásí, bude mu automaticky odhlášen. Ošetřovné: Pokud budete potřebovat vyplnit Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy), dejte mi prosím dopředu emailem nebo telefonicky vědět, ať Vám ho můžu připravit předem a domluvit se na předání. Přeji, ať se Vám s dětmi doma daří a jste všichni zdraví. Mgr. Pavel Knébl, 777874546   


vloženo: 2020-10-13

_
 Informace pro rodiče a žáky druhého stupně  

Informace k výuce od 12. 10. 2020 do 30. 10. 2020 Vážení rodiče, i přesto, že jsme malá škola s malým počtem žáků a jsme schopni zajistit všechny bezpečnostní pravidla pro běžné fungování, musíme dle nařízení Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy rozdělit výuku na druhém stupni od 12.10. do 23. 10. 2020 na distanční (domácí) a prezenční (ve škole). V týdnu od 12. do 16. 10 2020 budou do školy chodit žáci 6. a 7. ročníku. Jejich výuka bude probíhat dle běžného rozvrhu. Žáci 8. a 9. ročníku budou doma a budou se účastnit výuky on-line (distanční výuky). Učitelé jim budou posílat studijní materiály přes jejich školní účty na office365. Učitelé budou k dispozici ve škole pro jakékoliv dotazy ze strany žáků v době, kdy by dle jejich rozvrhu vyučovali. Mohou se spojit i video hovorem přes aplikaci Teams. Vše máme odzkoušené a neměl by být problém. Vše bude na domluvě učitelů a žáků. Žáci si mohou přijít v průběhu týdne i pro tištěné materiály k výuce. Distanční výuka (on-line) je povinná pro všechny žáky, což je součástí školního řádu a v případě neúčasti je vyžadována omluvenka ze strany rodičů (Kdyby byl žák nemocný a nemohl vypracovávat úkoly). V týdnu od 19. do 23. 10. 2020 se třídy vymění, takže do školy budou chodit žáci 8. a 9. tříd. Žáci 6. a 7. třídy zůstanou doma a bude u nich probíhat distanční výuka. Týden od 26. do 30. 10. 2020 bude pro všechny žáky školy celý prázdninový. Pořád platí, že všichni účastníci vyučování na 2. stupni musí mít roušku. Zároveň žádáme rodiče a další osoby, aby do školy nevstupovali a v nezbytných případech svůj pobyt ve škole omezili na minimum. Děkujeme za pochopení. Provoz školky bude 26.-27.10. a 29.-30.10. v běžném provozu. V případě, že si děti necháte doma, nahlaste to prosím paní učitelkám a vedoucí školní jídelny. Stravování při distanční výuce Žáci, kteří se účastní distanční výuky, mají nárok na dotované obědy ve školní jídelně. Stravovat se mohou přímo ve školní jídelně, v čase od 11:30 do 13:00. Žáci, kteří si nebudou odebírat oběd, musí oběd odhlásit u vedoucí ŠJ.   


vloženo: 2020-10-09

_
 Výroční zpráva za rok 2019/2020  

Výroční zpráva za rok 2019/2020 v příloze.  


příloha: Výroční zpráva za rok 2019/2020  

vloženo: 2020-10-05

_
 Jídelníček od 5.10 do 9.10.2020  

Dobrou chuť.  


příloha: Jídelníček od 5.10 do 9.10.2020  

vloženo: 2020-10-02

_
 Jídelníček od 28.9. do 2.10.2020  

Dobrou chuť.  


příloha: Jídelníček od 28.9. do 2.10.2020  

vloženo: 2020-09-25

_
 V pátek 25.9. ředitelské volno nebude !  

Vážení rodiče, v pátek 25.9. ředitelské volno neplánujeme. Provoz školy bude dál probíhat v běžném rezimu při doržování platných nařízení.  


vloženo: 2020-09-22

_
 Jídelníček od 21.9. do 25.9.2020  

Dobrou chuť přeje kolektiv školní jídelny.  


příloha: Jídelníček od 21.9. do 25.9.2020  

vloženo: 2020-09-22

_
 Informace pro rodiče  

Vážení rodiče, v rámci aktuálních bezpečnostních opatření proti Covid 19, jsme zrušili účast žáků na vystoupení u příležitosti setkání seniorů v Rohli. Děkujeme za pochopení.  


vloženo: 2020-09-14

_
 Pozvánka pro rodiče  

Zveme všechny rodiče na odpolední workshop s lektorkou SZŠ „ VESELÉ SVAČINKY PRO DĚTI A ŠKOLÁKY “   


příloha: Pozvánka pro rodiče  

vloženo: 2020-09-14

_
 Jídelníček od 14.9. do 18.9.2020  

Dobrou chuť.  


příloha: Jídelníček od 14.9. do 18.9.2020  

vloženo: 2020-09-11

_
 Informace pro rodiče  

V příloze naleznete informace ke školnímu roku 2020/2021.  


příloha: Informace pro rodiče  

vloženo: 2020-09-09

_
 Jídelníček od 7.9. do 11.9.2020  

Dobrou chuť.  


příloha: Jídelníček od 7.9. do 11.9.2020  

vloženo: 2020-09-04

_
 Jídelníček od 31.8. do 4.9. 2020  

Dobrou chuť přeje kolektiv školní jídelny.  


příloha: Jídelníček od 31.8. do 4.9. 2020  

vloženo: 2020-08-30

_

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Základní škola a Mateřská škola Rohle, příspěvková organizace

789 74  Rohle 145

IČ: 00853356

 

ředitel školy:

Mgr. Pavel Knébl

výchovný poradce:

Mgr. Jana Dokoupilová


e-mail: skola@zsrohle.cz

tel.: 583 254 019, 731 657 888

číslo účtu: 266333689/0300

 

Mateřská škola

Lenka Kotrlová

Gabriela Jiříčková

tel.: 733 124 082

 

Školní jídelna

Soňa Balcárková

tel.: 739 001 743

 
 
 
 
 Recyklohraní - elektroodpady  
 Recyklohraní - tvorba časopisu  
 Jak jsme stavěli pec  
 T-mobil Olympijský běh  
 Recyklohraní  
 Stanování se zvířátky  
 Překážková dráha v Kamenné  
 Sběr papíru  
 Zápis žáků do první třídy  
 Ukliďme Česko  
 

 

TOPlist